popielata linia pozioma

plakat napis komunikat

Zapraszamy uczniów klas I-III do udziału w corocznym Konkursie Interpretacji Prozy i Poezji Dziecięcej. Konkurs będzie polegał na prezentacji utworu poetyckiego o dowolnej tematyce, tym razem w formie nagrania video. Szczegóły i regulamin konkursu zostaną zamieszczone na eDzienniku, a chęć uczestnictwa należy zgłaszać do pani Doroty Szakiel na Teams do dnia 05.05.2021r.