popielata linia pozioma

Microsoft dla edukacji

COVID-19 procedury bezpieczeństwa

logo trójkąt dłonie 31

Publikujemy listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kl. I i oddziałów przedszkolnych w SP 31 w naborze uzupełniającym.
Rodzice dzieci zakwalifikowanych w terminie od 2 lipca 2021 r. od godz. 12.00 do 8 lipca 2021 r. do godz. 15.00 mają czas na złożenie w sekretariacie szkoły podpisanego oświadczenia woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w SP 31. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Druk oświadczenia woli dostępny jest w sekretariacie oraz tutaj. (proszę o podlinkowanie załącznika - oświadczenie woli)Will open in new window

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 9 lipca 2021 r. do godz. 12:00.