popielata linia pozioma

Microsoft dla edukacji

COVID-19 procedury bezpieczeństwa

logo trójkąt dłonie 31

Publikujemy listę kandydatów przyjętych i i nieprzyjętych do kl. I i oddziałów przedszkolnych w SP 31 w naborze uzupełniającym.